Meie jaoks on tähtis Teie privaatsus ja isikuandmete ohutus. Täites Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrust (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus), tagame Teile eriti läbipaistva ja õiglase Teie isikuandmete töötlemise.

Käesoleva privaatsuspoliitika annab ülevaate Teie õiguste  ja Teie isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta.  

Teie andmehaldur on 2B BEAUTY OÜ juriidilise isiku registrikood 16090620, Tallinn, Kopli 70a; meiliaadress: info@dushkacosmetics.com.

 

1. MILLISEID MINU ISIKUANDMEID TE EI KOGU JA EI TÖÖTLE?  

Me ei kogu Teie kolmandate isikute veebilehtede lehitsemise ajalugu ja ei säilita seda;

Me ei edasta mingeid Teie andmeid meie veebilehe lehitsemise kohta, mille põhjal oleks võimalik tuvastada Teie isikut;  

 

2.    MILLISEID MINU ISIKUANDMEID TE KOGUTE JA TÖÖTLETE?  

 Me kogume ja töötleme ainult Teie piisavaid ja õigeid isikuandmeid, mis on vajalikud nende kogumise ja töötlemise eesmärkide saavutamiseks. 

Isikuandmed, mida kogume ja töötleme teie ostu sooritamisel:  

Kui Te ostate meie veebipoest www.dushkacosmetics.com, loomata isiklikku kontot lepingu sõlmimise eesmärgil, kogume me Teie järgmisi isikuandmeid: 

− Nimi;

− Perekonnanimi

− Telefoninumber;

− Meiliaadress;

− Ostetud kauba kohaletoimetamise aadress. 

Kauba kohaletoimetamise aadressi palume esitada vaid juhul, kui tellimuse esitamisel soovite, et tarniksime kauba näidatud aadressile. 

Isikuandmed, mida me kogume ja töötleme, kui te loote meie veebipoes konto, kuid ei soorita ostu:  

Selleks, et ostmine meie veebipoes www.dushkacosmetics.com oleks Teie jaoks võimalikult mugav ja kiire, saate Te luua isikliku konto. Kui Te loote isikliku konto, kogume ja töötleme me Teie järgmisi isikuandmeid:  

− Nimi;

− Perekonnanimi;

− Meiliaadress;

− Telefoninumber;

− IP aadress.

 3. KOGUME JA TÖÖTLEME TEIE POOLT VABATAHTLIKULT MEILE ANTUD ISIKUANDMEID

Luues konto meie veebipoes www.dushkacosmetics.com võite Te esitada meile isikuandmeid, mis ei ole kohustuslikud kauba soetamiseks ja neid võime me kasutada Teile sünnipäevaõnnitluste saatmiseks, Teile esimesena üldiste ja isiklike pakkumiste tegemiseks, võimaluse loomiseks osaleda meie poolt korraldatud kampaaniates, programmides või teiste ostude kergendamiseks: 

Võite esitada meile järgmise teabe:  

− Sugu;

− Sünnikuupäev;

Muud isikuandmed, mida me kogume ja töötleme, kui kasutate meie veebipoodi:

Kui Te ostate meie veebipoest, kogume ja töötleme me Teie järgmisi isikuandmeid: 

− Ostuajalugu;

− Käitumisajalugu veebipoes;

− IP aadress; 

− Makseajalugu;

− Teie ja meie vahelise suhtluse ajalugu, kaasa arvatud  suhtlus meili teel ja;

− Kolmandad isikud, kes saavad kauba/kaupade põhiinformatsiooni; 

Võite näidata ära teise isiku, kes võib võtta vastu Teie ostetud kauba, kui see isik on andnud selleks enda nõusoleku.  Kui Te esitate meile kaupa vastuvõtvate kolmandate isikute andmeid, kinnitate, et Teil on nende isikute nõusolek andmete edastamiseks, kasutamiseks ja töötlemiseks.  

 

 4. MILLISTEL EESMÄRKIDEL TE KOGUTE JA TÖÖTLETE MINU ISIKUANDMEID?  

Me kogume Teie isikuandmeid  täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning ei töötle neid hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus. 

Teie isikuandmete töötlemine lepingu sõlmimiseks ettevalmistumise eesmärgil:

Kui Te loote meie veebipoes enda isikliku konto, kuid ei osta midagi, saate Te igal ajal jätkata enda ostusid uuesti registreerumata.  Selleks, et võimaldada Teil igal ajal jätkata enda ostusid, kogume ja töötleme me Teie järgmisi isikuandmeid: 

− Nimi;

− Perekonnanimi;

− Telefoninumber;

− Meiliaadress;

− IP aadress.

Sellel eesmärgil võite Te esitada ka enda täiendavaid isikuandmeid, mida me töötleme vaid juhul, kui Te need sisestate ja säilitate enda isiklikul kontol.  

Lepingu sõlmimise ja täitmise eesmärgil töödeldavad isikuandmed: 

Selleks, et saaksime Teile müüa Teie poolt veebipoes www.dushkacosmetics.com valitud kaupa, peame me töötlema Teie järgmisi isikuandmeid:   

− Nimi;

− Perekonnanimi

− Telefoninumber;

− Meiliaadress;

− Ostetud kauba kohaletoimetamise aadress;

Kauba kohaletoimetamise aadressi palume esitada vaid juhul, kui tellimuse esitamisel soovite, et tarniksime kauba näidatud aadressile. 

Kui Te ei esita meile neid isikuandmeid, ei saa me Teile müüa kaupa, kuna nende andmete töötlemine on meile vajalik lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, samuti kohustavad meid Teie isikuandmeid töötlema Leedu Vabariigi õigusaktid, mis reguleerivad internetipõhiste maksete tegemist ja raamatupidamise aruannete koostamist.   

Teenuste parandamise ja tegevuse analüüsimise eesmärkidel töödeldavad isikuandmed:

Me soovime, et meie veebipoe www.dushkacosmetics.com kasutamine oleks Teile võimalikult lihtne ja mugav, seepärast analüüsime pidevalt enda tegevust ja töötleme Teie järgmisi isikuandmeid: 

− Ostuajalugu;

− Meie veebipoe lehitsemise ajalugu;  

− Makseajalugu;

− Tagasiside Teie poolt ostetud kauba kohta;  

− Küsitluste ajal saadud vastused;  

− Teie ja Meie vahelise suhtluse ajalugu, kaasa arvatud  suhtlus meili. 

Üldiste ja personaalsete pakkumiste esitamise ja profileerimise eesmärgil töödeldavad isikuandmed  

Selleks, et esitada Teile üldisi pakkumisi kauba ja meie poolt korraldatavate loteriide, kampaaniate, projektide kohta, töötleme me Teie järgmisi isikuandmeid:  

− Nimi;

− Telefoninumber;

− Meiliaadress;

− Kohaletoimetamise aadress;

− Tarneviiside ajalugu;

Selleks, et selgitada välja konkreetselt Teie lemmikud ja Teile aktuaalsed tooted, et saaksime esitada Teile personaalseid pakkumisi. Teie isikuandmete töötlemine automatiseeritud analüüsi teel tagab, et Teile ei pakuta mitteaktuaalseid kaupasid. Teie aja säästmiseks tehakse Teile huvi pakkuvaid kaubapakkumisi. Automatiseeritud analüüsi vahendid tuginevad Teie ostuajalool ja muul Teie poolt esitatud teabel:

− Nimi

− Telefoninumber;

− Meiliaadress;

− Kohaletoimetamise aadress;

− Tarneviiside ajalugu;  

− Meie veebipoe lehitsemise ajalugu;  

− Ostuajalugu;

− IP aadress;

Teil on õigus igal ajal loobuda Teie isikuandmete töötlemisest üldiste ja isikustatud pakkumiste tegemiseks kauba ja meie poolt korraldatavate  loteriide, kampaaniate, projektide kohta. Isikuandmete töötlemisest eelnimetatud eesmärkidel saate Te loobuda esitades meile kirjaliku loobumise taotluse meili teel info@dushkacosmetics.com või uuendades enda valikuid enda registreeringuvormil. 

Teie avalduste ja küsimuste analüüsimise eesmärgil töödeldavad isikuandmed:

Teile kvaliteetsete teenuste osutamise ja igakülgse teeninduse tagamise eesmärgil töötleme me Teie konto loomisel ja ostude tegemisel esitatud isikuandmeid, samuti töötleme me neid Teie küsimuste ja avalduste analüüsimise eesmärgil.  

 

5. KAS MINU ISIKUANDMED ON KOGUTAVAD JA TÖÖDELDAVAD SEADUSLIKULT? 

Tagame, et kogume ja töötleme Teie isikuandmeid ainult seaduslikel alustel, st kogume ja töötleme Teie isikuandmeid ainult:

− Kui Te ostate meilt kaupa, on Teie ja meie vahel sõlmitav leping  ja me töötleme Teie andmeid selle alusel; 

− Kui Te registreerute meie veebipoodi ja loote isikliku konto, töötleme me Teie isikuandmeid, et valmistada Teid ette ostudeks tulevikus; 

− Kui Te olete andnud enda nõusoleku Teie isikuandmete töötlemiseks;  

Meile õigusaktidega määratud nõuete täitmisel; 

Volitatud riigiasutuste nõudmisel. 

Kui Te tunnete, et Teie õigusi on rikutud, saate Te enda õiguste kaitsmiseks pöörduda Riikliku andmekaitse inspektsiooni poole.

 

6. KAS VÕIN MITTE NÕUSTUDA ENDA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEGA JA KASUTADA IKKA DUSHKA COSMETICS E-POODI?

Te võite alati mitte nõustuda enda täiendavate isikuandmete töötlemisega  ainult analüüsi ja turunduse eesmärkidel. Kuid ilma kohustuslike andmeteta ei ole võimalik tellimust teostada ja ostu sooritada, kuna me ei saa sellist tellimust täita. 

 

7. KELLELE ON MINU ISIKUANDMED EDASTATAVAD?

Isikuandmed on edastatavad vaid usaldusväärsetele kolmandatele pooltele, kellega oleme sõlminud lepingud ja ainult sellises ulatuses, kui on vajalik teenuse osutamiseks. Nõuetekohase teenuse osutamiseks edastame Teie isikuandmeid enda järgmistele partneritele: 

− Kullerteenust osutavatele ettevõtetele, kes tarnivad Teile kaupa Teie poolt näidatud aadressidele; 

− Kauba tarnijatele, kes toimetavad kaupa Teile isiklikult;  

− Meistriteenuseid osutavatele ettevõtetele;  

− Turundusteenuseid osutavatele ettevõtetele.

Lisaks esitame Teie isikuandmeid:  

− Õiguskaitseasutustele vastavalt Leedu Vabariigi õigusaktidele; 

− Riigiasutustele ja kohtutele, kui sellist nõuet näevad ette kohaldatavad õigusaktid. 

 

8. KUI KAUA ON MINU ISIKUANDMED SÄILITATAVAD? 

Teie isikuandmed  on säilitatavad nii kaua, kui see on vajalik kauba soetamise lepingu täitmiseks ja vähemalt nii kaua, kui seda  kohustavad meid tegema meie tegevust reguleerivad õigusaktid. Teie isikuandmeid, mida töödeldakse Teie nõusolekul, töödeldakse ja säilitatakse Teie nõusoleku tagasivõtmise päevani.

 

9. KUIDAS SAAN TUTVUDA MINU TÖÖDELDAVATE ISIKUANDMETEGA?  

Teil on õigus tutvuda Teie isikuandmetega, mida me töötleme. Enda isikuandmetega saate tutvuda järgmistel viisidel: 

− Enda isiklikul www.dushkacometics.com kontol Saate Te laadida alla Teie isikuandmed, mida me töötleme; 

− Saate saata meile taotluse meili teel: info@dushkacosmetics.com;

− Saate meid teavitada enda soovist telefoni teel: +372 56209955 (ET/EN); +372 56322532 (RU/EN);

 

10. KUIDAS SAAN MUUTA/TÄPSUSTADA ENDA ISIKUANDMEID?  

Kui olete märganud, et Teie isikuandmed on ebatäpsed või mitte põhjalikud ja Te soovite neid muuta või täpsustada, siis saate seda teha järgmistel viisidel:  

− Enda isiklikul kontol minu profiili muutmise keskkonnas;

− Saates meile taotluse meili teel: info@dushkacosmetics.com;

 

11.  KAS MA SAAN NÕUDA, ET MINU ISIKUANDMED KUSTUTATAKS?  

Teil on õigus esitada taotlus, et me ei töötleks Teie isikuandmeid ja hävitaks need. Teie isikuandmed hävitatakse peale Teie taotluse saamist.  

Teie isikuandmeid ei hävitata meie andmebaasist, kui peale Teie taotluse saamist teeme kindlaks, et:

− Teie isikuandmed on vajalikud andmete kogumise ja töötlemise eesmärkide saavutamiseks;

− Te ei ole tühistanud nõusolekut enda isikuandmete töötlemiseks;  

− Te ei ole nõustunud isikuandmete töötlemisega, kuid selline töötlemine on vajalik meie seaduslike õiguste kaitsmiseks;  

− Teie isikuandmeid kohustavad meid töötlema kohaldatavad Euroopa Liidu ja siseriiklikud õigusaktid. 

− Peame töötlema Teie andmeid õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks  või kaitsmiseks.  

Taotluse Teie isikuandmete kustutamiseks saate esitada järgmistel viisidel:  

− Saates meile taotluse meili teel: info@dushkacosmetics.com;

− Teavitades meid telefoni teel:  +372 56209955 (ET/EN); +372 56322532 (RU/EN);

 

12. KAS MA SAAN TÜHISTADA ENDA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE NÕUSOLEKU JA KUIDAS SEDA TEHA?  

Te saate tühistada enda nõusoleku isikuandmete töötlemiseks igal ajal.  Nõusoleku saate tühistada mitmel viisil: 

−  Enda isiklikul kontol, minu profiili  muutmise keskkonnas

− Saates meile taotluse meili teel: info@dushkacosmetics.com;

− Teavitades meid telefoni teel:  +372 56209955 (ET/EN); +372 56322532 (RU/EN);

 

13. KÜPSISED

DUSHKA COSMETICS e-poe poolt kasutatavad küpsised ei kujuta mingit ohtu Teie arvutile, kasutatavale veebibrauserile, ega levita arvutiviiruseid. Veebilehekülge külastades tuvastavad küpsised Teie poolt kasutatava brauseri ja kasutaja.

E-poest tellimust vormistades, salvestavad küpsised Teie poolt sisestatud andmed selleks, et tulevikus oleks Teie külastus veelgi mugavam.

Küpsiseid kasutatakse:

− selleks, et tagada kasutajatele võimalikult meeldiv külastuskogemus

− kasutajakogemuse analüüsiks

− salvestada kasutaja poolt sisestatud infot, et tulevikus oleks Teie kasutajakogemus sujuvam;

− selleks, et koguda infot kasutajate keeleliste eelistuste ja brausei eelistuste kohta;

− kolmandate osapoolte küpsiseid kasutame statistika ja külastuste jälgimiseks ning turundusplaanide koostamiseks.

Lisaks kasutame analüütika jaoks Google Analytics teenust, mis salvestab analüütika koostamise jaoks küpsiseid. Google Analyticsi küpsised tunneb ära järgnevate nimedega: utma / utmb / utmc / utmt / utmz / ga / gat / gid. Analüütika kogumine aitab meil paremini aru saada külastajate huvidest ning annab ülevaate lehe külastatavusest.